יום חמישי, 6 ביולי 2017

איך גברים מחפשים עזרה?

חמלה עצמית וחיפוש עזרה בקרב גברים - מחקר

על פי התוויית המגדר הקלאסית, לכאורה, גבריות דומיננטית מתאפיינת בעיקר על ידי כוח, חוזן ועמידות בפני הרס. נראה, שעל פי החלוקה המגדרית המסורתית, אין מקום לחמלה עצמית או לחיפוש עזרה נפשית ושתפקיד הגבר הוא לספק את הצרכים של עצמו ומשפחתו.
מחקר מעמיק יותר מגלה שהתמונה אינה חדה וברורה כלל ועיקר. אותן הנורמות הקשורות ליחס כלפי העצמי, הבעת רגש והתפקיד החברתי הנגזר מהן משתנות כפונקציה של זמן, מעמד חברתי ותרבות.
מחקר מעניין שנערך בתחום, בדק את החמלה העצמית כחלק מהסטריאוטיפ המגדרי בתוך קבוצות ספורט תחרותיות. העיסוק בספורט, לכאורה, מבטא רבים מן היסודות עליהם נשענת הסוציאליזציה הגברית – השאיפה לכוח ולניצחון, טיפוח הגוף והמאמץ לשמור על חזות חזקה במנותק, לעתים, ממה שמתחולל בפנים. המחקר נשען על מחקרים רבים שקדמו לו, שמצאו כי גבריות הינה מנבא שלילי לחמלה עצמית ולחיפוש עזרה נפשית.
ההנחה המרכזית של החוקרים הייתה כי חמלה מוכוונת-עצמי תפחית את הקשר בין גבריות וספורט לחיפוש עזרה. כלומר, שבקרב גברים הניחנים בתכונה זו, הקשר החזק בין העיסוק בספורט לחיפוש עזרה יהיה חלש יותר.
התוצאות הראו, שהחברים בקבוצות הספורט הראו נטייה מופחתת לחיפוש עזרה בהשוואה לגברים אחרים. ממצא זה הוסבר על ידי הנטייה המוגברת לתיוג עצמי במאפיינים קלאסיים של גבריות, שבולטת, לרוב, על רקע החברות בקבוצת הספורט. המאפיינים הבולטים שבהם ניחנו במיוחד הגברים החבקים בקבוצות הספורט הינה התשוקה לניצחון, הפעלת אלימות בתקשורת בין-אישית, כוח פיזי ושליטה רגשית. באשר לחמלה העצמית, נמצא כי היא אכן מופחתת בקרב אלו הניחנים בתכונות מגדר גבריות, ואלו נמצאו יותר בקרב קבוצת הספורט. אולם, כפי שציפו החוקרים, אלו הניחנים ביותר חמלה עצמית, נטו לפנות לעזרה נפשית הרבה יותר.
ממצאים אלה מעניינים וחשובים מאחר שהם מבארים את האופן שבו משפיעה תפיסת הגבריות על מדדי התנהגות רחבים יותר. עם התפתחות הידע אודות בריאות הנפש והנגישות ההולכת וגוברת של שירותיה בקהילה, מיפוי החסמים החברתיים המונעים מקבוצות אוכלוסייה מסוימות לפנות ולבקש עזרה נפשית הינן חשובות ביותר.
על פי ממצאי החוקרים, חמלה עצמית הינה אחת התכונות שעמידותן לשינוי נמוכה ביותר. כלומר, באופני טיפול מגוונים, פרטניים וקבוצתיים. שיטות נוספות, המבוססות על קשיבות (mindfulness), הוכחו יעילות אף הן בפיתוח התכונה. על הרקע הזה ניתן להבין את תמונת המצב במעודדת שמספקים הנתונים, מאחר והחמלה העצמית, שהינה מפתח להתפתחות רגשית תורמת גם לנטייה לחיפוש עזרה נפשית.
לא נותר אלא לקוות, שתהליכי השינוי החברתיים, יפוררו, צעד אחר צעד, את הגבריות הנוקשה, שבה "הכל נשאר במשפחה" או "בין חברים". נראה כי בעידן הנוכחי התמודדויות נפשיות ועזרה נפשית אינן נחלתן של נשים או של גברים חלשים. עם זאת, כפי שהודגם במחקר זה בנוגע לקבוצות הספורט, גורמים חברתיים אחרים ניצבים מן הצד השני של הדיאלקטיקה.


לקוח מתוך:

Wasylkiw, L., & Clairo, J. (2016). Help Seeking in Men: When Masculinity and Self-Compassion Collide.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה